источник дохода
izvor prihoda
Какой у вас источник дохода?
Koji vam je izvor prihoda?